Новости:
Отсутсвие новостей - само по себе хорошая новость :)
RU|EN
Вопрос: Наше підприємство планує імпортувати товар з Німеччини до України. Які необхідні документи для підтвердження країни походження товару.
Ответ: 1) Якщо товар товар який імпортується до України в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, вiд 27 червня 2014 року (далi - Угода) повiдомляємо.
Походження товару вартістю до 6000 євро підтверджується декларацією інвойсом, в якому повинно бути зазначено згідно Протоколу 1 вищезазначеної Угоди наступні дані:

                                       Нiмецька версiя
     Der Ausfhrer (Ermchtigter Ausfhrer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklrt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, prferenzbegnstigte ...(2) Ursprungswaren sind.
                                     
____________
     1 Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.
     2 Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".
     3 Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.
     4 У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та iм'я особи, що пiдписує.

2) Якщо товар більше ніж 6000 евро, який імпортується з Німеччини до України підтвердженням походження товару є сертифікат перевезення EUR.1

 

hhhhh

Обратная связь

Остались вопросы?
Мы с радостью ответим!

Хотите узнать цену "Які документи підтверджують країну походження з Німеччини?" ?

Оставьте свои данные и мы вам дадим последний прайс

Загрузка документов