Новости:
Отсутсвие новостей - само по себе хорошая новость :)
RU|EN


Вопросы и ответы:


 

Вопрос: Какие документы необходимы на вывоз воска пчелиного?
Ответ: При осуществлении экспорта товара – воск пчелиный, необходимы стандартные документы документы для экспорта, а именно: Аккредитация в таможне, Внешнеэкономический договор (контракт), Инвойс (счет-фактура), Упаковочный лист (при необходимости), а также прохождение мер нетарифного регулирования – Радиологический контроль.


Вопрос: Какие налоги нужно заплатить при ввозе авто в Украину связанное с переездом на постоянное место жительство (пмж)?
Ответ: Пошлина, акциз, НДС на импорт товара не оплачиваются, за исключением терминальных сборов с целью досмотра таможенными органами транспортных средств.

Вопрос: Какие документы необходимы для льготного ввоза товара из Канады в Украину?
Ответ: Товары, происходящие из Канады, при ввозе в Украину пользуются преимуществами льготного тарифного режима в рамках Соглашения на основании декларации о происхождении товара.
      Декларация о происхождении отмечается в счете-фактуре или другом коммерческом документе, который содержит описание товара, происходящего с соответствующей Страны, с достаточной для его идентификации и детализацией.
      Каждая декларация о происхождении товара должна быть оформлена и подписана экспортером.
     
Декларация о происхождении товара является действительной в течение 12 месяцев с даты ее заполнения экспортером.

Вопрос: Наше підприємство планує імпортувати товар з Німеччини до України. Які необхідні документи для підтвердження країни походження товару.
Ответ: 1) Якщо товар товар який імпортується до України в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, вiд 27 червня 2014 року (далi - Угода) повiдомляємо.
Походження товару вартістю до 6000 євро підтверджується декларацією інвойсом, в якому повинно бути зазначено згідно Протоколу 1 вищезазначеної Угоди наступні дані:

                                       Нiмецька версiя
     Der Ausfhrer (Ermchtigter Ausfhrer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklrt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, prferenzbegnstigte ...(2) Ursprungswaren sind.
                                     
____________
     1 Якщо оформлення декларацiї здiйснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому мiсцi. Якщо оформлення декларацiї здiйснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вiльне мiсце.
     2 Зазначається походження продуктiв. Якщо декларацiя стосується усiх продуктiв або їх частини походженням з Сеути та Мелiльї. то експортер повинен чiтко зазначити це в документах, вiдповiдно до яких здiйснюється оформлення декларацiї, за допомогою символу "CM".
     3 Цi свiдчення можуть не зазначатись, якщо iнформацiя мiститься безпосередньо в документi.
     4 У випадку, коли не вимагається пiдпис експортера, звiльнення вiд пiдпису також передбачає й звiльнення вiд зазначення прiзвища та iм'я особи, що пiдписує.

2) Якщо товар більше ніж 6000 евро, який імпортується з Німеччини до України підтвердженням походження товару є сертифікат перевезення EUR.1

 

Вопрос: Наше підприємство експортувало свій товар – каркас дерев’яних вуликів та вантаж переткнув кордон України та був доставлений до Великобританії покупцю, але вантаж виявився з частковим браком. Необхідно чи сплачувати ПДВ при поверненні товару в Україну у режимі реімпорту, якщо 6 (шість) місяців ще не минуло-? Прошу надати відповідь або документ з цього питання.
Ответ: На Ваш запит щодо оподаткування податком на додану вартість у разі реімпорту товарів по рекламації.Згідно з пунктом 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України у митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, які були поміщені у митний режим експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка їх експортувала, у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщувалися у митний режим експорту, або з інших обставин, що перешкоджають виконанню цього договору, якщо ці товари:
а) повертаються на митну територію України у строк, що не перевищує шести місяців з дати вивезення їх за межі цієї території у митному режимі експорту;
б)перебувають у такому самому стані, в якому вони оформлені у митний режим експорту, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якого були виявлені недоліки, що спричинили реімпорт товарів.

Операції із ввезення товарів у митному режимі реімпорту відповідно до пункту 206.3 статті 206 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, крім операцій із ввезення відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу.
 

Вопрос: Какие основные документы необходимы для отправки на экспорт сельхозпродукции?
Ответ: Основными документами на экспорт сельхозпродукции являются - Регистрация в Карантийной службе (Держспоживслужба) как субьекта предпринимательской деятельности, Аккредитация в таможенных органах,
Внешнеэкономический контракт (договор). После прохождения вышеописанных процедур, необходимо оформление при экспорте Фитосанитарного сертификата.

Вопрос: Какие документы необходимы для прохождения аккредитации субьекта предпринимательской деятельности в таможне-?
Ответ: Уставные документы предприятия (предпринимателя), паспорт директора, паспорт бухгалтера (при необходимости), паспорта уполномоченных лиц на работу с таможней (при необходимости)-если таковые назначены согласно приказа директора, идентификационные коды, номера телефонов.
Также желательно до прохождения аккредитации открыть валютные счета в уполномоченном банке, так как эти валютные счета будут сразу подтянуты в Вашу аккредитацию на таможне.

Вопрос: Я планирую заказать груз-солнечные батареи с Китая.Какие налоги необходимо заплатить?
Ответ: 1.При ввозе вышеуказанного товара необходимо рассчитывать: Вы будете представлять интересы на украинской таможне как физическое лицо или как субьект предпринимательской деятельности.2.Как будет упакован товар-солнечные батареи.3.Какая будет стоимость доставки товара до границы Украины, так как все налоги подлежат уплате из расчета таможенной стоимости товара (фактура+доставка до границы).
На данный товар существуют следующие налоги при ввозе в Украину: пошлина на импорт товара и НДС, для физического лица: 10%-пошлина,20%-НДС,для субьекта предпринимательской деятельности:0%-пошлина,20%-НДС.

Вопрос: Какие документы необходимо на вывоз арбуза за границу?
Ответ: Основными документами на экспорт арбуза за границу необходимы: внешнеэкономический контракт, аккредитация в таможне, инвойс, упаковочный лист, транспортная накладная. Также при необходимости произвести оплату за досмотр груза на терминале и оформить документы по нетарифному регулированию данного товара.

Вопрос: Как правильно посчитать таможенные платежи на ввоз товара?
Ответ: Все таможенные платежи вызымаются от таможенной стоимости.Таможенная стоимость товара определяется согласно условий поставки по Инкотермс, а именно: цена по счету-фактуре + доставка до границы либо согласно раздела III Таможенного кодекса.

Вопрос:Какие налоги необходимо заплатить при ввозе авто?
Ответ: При расчете налогов необходимо учитывать следующую информацию: тип двигателя (бензиновый,дизельный,гибридный,электро), обьем двигателя,
год выпуска, тип кузова, марка, модель, стоимость доставки автомобиля до границы, страна происхождения автомобиля.
Согласно таможенных правил, все таможенные платежи платятся на момент пересечения таможенной границы по предварительной декларации.
Также на сенодняшний день действует пониженный акцизный сбор на ввоз подержанных легковых автомобилей, которые должны соответствовать стандарту ЕВРО-5.
Вы можете произвести самостоятельный расчет на нашем таможенном калькуляторе, Подробнее⇒

Страницы: 1

ДополнительноО нас

Наши представительства

Контакты

hhhhh

Обратная связь

Остались вопросы?
Мы с радостью ответим!

Хотите узнать цену "Вопрос/Ответ" ?

Оставьте свои данные и мы вам дадим последний прайс

Загрузка документов